સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/ઇન્દીવર/સમજા નહીં

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

જિંદગી કા સફર, હૈ યે કૈસા સફર,
કોઈ સમજા નહીં, કોઈ જાના નહીં;
હૈ યે કૈસી ડગર, ચલતે હૈં સબ મગર,
કોઈ સમજા નહીં, કોઈ જાના નહીં.
[‘સફર’ ફિલ્મ]