સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/ઉમાશંકર જોશી/પીડિતોનાં ગીતો

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

          પીડિતો પ્રત્યેના સમભાવનાં ગીતો અંગે કોઈની સૌથી વધુ સજ્જતા હોય, તો તે મેઘાણીની હતી. અને સંભવ છે કે કોઈનાં પણ એ જાતનાં બે-ચાર ગીતો જીવતાં રહે, તો મેઘાણીનાં ‘કવિ, તને કેમ ગમે?’, ‘ઘણ રે બોલે ને —’ જેવાંને માટે કદાચ સૌથી વધારે તક છે.