સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/ઉશનસ્/એ જિંદગી

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

આ તરફ ઉન્મત્ત ધ્વજ ફરકાવતું સરઘસ જતું;
— ના, તે નહીં,
એ તરફથી ડાઘુજન ગમગીન ચ્હેરે આવતું;
— તે યે નહીં.
રસ્તા વિશે એ બેય ધારા જ્યાં મળે,
તે મેદની છે જિંદગી.
ભરતી વિષે ઊભરાય ખાડી, ખાંજણો યે આકળી;
— ના, તે નહીં,
ને ઓટમાં એ હાડપિંજરની ગણી લો પાંસળી યે પાંસળી
— તે યે નહીં.
ઓટ ને ભરતી ઉભય સંધાય જે ક્ષણ,
તે સમુંદર જિંદગી.
ફૂલના જેવું વસંતલ સ્મિત ખીલે જે શૈશવે;
ના, તે નહીં.
ને અષાઢી મેઘ જેવી આંખડી સંતત રુવે;
— તે યે નહીં.
હર આહ કૈં મલકી જતી, હર સ્મિત ભરંતું ડૂસકું,
તે સંધિક્ષણ છે જિંદગી.