સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/ઉશનસ્/રંગતાળી

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

હો રંગતાળી, હો રંગતાળી, હો રંગતાળી
મને આવતાંક તાળી એક દીધી
કે રાસમાં લીધી... હો રંગતાળી....
હો એક તાળી ભોમે, હો એક તાળી વ્યોમે,
એક શીળે ચાંદરણે, એક ધીખ્યા ધોમે,
હો એક ધીખ્યા ધોમે;
આ ચાર દી’ના ઓચ્છવમાં જોબનના જોમે,
હો જોબનના જોમે,
ઓલ્યા રાસના પ્રાસ શી હું આલી!
મતવાલી...... હો રંગતાળી.
[‘મિલાપ’ માસિક : ૧૯૬૨]