સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/એન લિંડબર્ગ/ભૂલી જઈએ!

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

          આપણે લેખકો લખતી વખતે આપણી જાતને ભૂલી જઈએ, આપણે ક્યાં છીએ તે ભૂલી જઈએ, હવે પછી શું કરવાના છીએ તે વિસારે પાડીએ — જેમ સમુદ્રમાં ડૂબી જઈએ, તેમ લેખનકાર્યમાં તરબોળ થઈ જઈએ.