સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/એલ. પી. જેક્સ/કેળવણી

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

કેળવણી એ સરકારનું ખાતું નથી,
પણ સરકાર તે કેળવણીની એક શાખા છે.