સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/કન્ફ્યૂશિયસ/વૃદ્ધ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

          જે ઊંડો સ્નેહ કરી જાણે છે તેવાં માનવી કદી વૃદ્ધ થતાં નથી.