સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/કરસનદાસ માણેક/—એવું જ માગું મોત!

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

એવું જ માગું મોત,
હરિ, હું તો એવું જ માગું મોત!
આ થયું હોત ને તે થયું હોત, ને જો પેલું થયું હોત,
અંત સમે એવા ઓરતડાની હોય ન ગોતાગોત!
હરિ, હું તો એવું જ માગું મોત!
અંતિમ શ્વાસ લગી આતમની અવિરત ચલવું ગોત:
ઓતપ્રોત હોઉં આપ મહીં જ્યારે ઊડે પ્રાણ-કપોત!
હરિ, હું તો એવું જ માગું મોત!...
ઘનવન વીંધતાં, ગિરિગણ ચડતાં, તરતાં સરિતાસ્રોત,
સન્મુખ સાથી જનમજનમનો: અંતર ઝળહળ જ્યોત!
હરિ, હું તો એવું જ માગું મોત!