સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/કાકા કાલેલકર/નકલી નહીં કરેંગે ગલતી

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

          દુનિયા મેં જિતની ઊંચી ઔર કીમતી ચીજ હોતી હૈં, ઉનકી સફાઈદાર નકલ કરનેવાલે પૈદા હોતે હી હૈં. દુનિયા મેં સબસે શ્રેષ્ઠ પુરુષ હોતે હૈં સંત. સંતોં કા પ્રભાવ બડેબડે સમ્રાટોં સે ભી અધિક હોતા હૈ. ઇસલિયે દુનિયા મેં નકલી સંત બહુત હોતે હૈં. સચ્ચે સંત કભીકભી ગલતિયાં કર બૈઠતે હૈં. નકલી સંત વૈસી ગલતી નહીં કરેંગેં. દિખાવા હી કરના હૈ, તો ઉસમેં ગફલત કૈસી ચલ સકતી હૈ?