સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/કિસન સોસા/ક્ષણ બની

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

બે ઘડી તું ઘર બની, ઉંબર બની, આંગણ બની;
કંકણે રણકી ઊઠી, સિંદૂરે સોહાગણ બની.
સ્વપ્ન જેવું યાદ તારું ઘૂંઘટે ઢાંક્યું વદન;
કેડીએથી તું વહી ચાલી ઝીણી રણઝણ બની.
રેતમાં જળના ચરણ રે કેટલું ચાલી શકે?
આખરે થાકી નદી રણમાં ઠરી ગૈ રણ બની.
જે કદી સ્વપ્નેભર્યા વિસ્તૃત સમય જેવી હતી,
એ સમેટાતી સમેટાતી હવે એક ક્ષણ બની.
[‘ગુજરાતમિત્રા’ દૈનિક : ૧૯૭૭]