સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/ગુણવંત શાહ/કપરું

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

          જીવનમાં જડતા વગરની દૃઢતા કેળવવાનું કપરું છે. નમાલાપણું નમ્રતામાં ન ભળી જાય તે માટે સતત જાગતા રહેવું પડે છે. અવિનયને પ્રવેશવા દીધા સિવાય વિદ્યાને જીરવવી એ પણ ઓછું મુશ્કેલ નથી.