સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/ગોરધનભાઈ શં. પટેલ/ચાલતી પકડે!

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

          બાબુભાઈ આવવાના હોય તે પ્રસંગે સમયસર પહોંચવાની અમે ખાસ કાળજી રાખીએ, કેમ કે નિયત સમયે ઘડિયાળના કાંટા પ્રમાણે બાબુભાઈ આવી જ જાય. વ્યવસ્થાપકો જો સમય સાચવી શકે નહિ, તો થોડો સમય રાહ જોઈને એ ચાલતી જ પકડે!