સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/જગદીપ વીરાણી/વા વા વંટોળિયા!

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

વાયરા વનવગડામાં વાતા’તા
વા વા વંટોળિયા રે!
હાં રે અમે ગાડામાં બેસીને જાતાં’તાં
વા વા વંટોળિયા રે!
ગાડાં દોડે, ઘૂઘરા બોલે,
બળદ કેરાં શિંગડાં ડોલે!
હાં રે અમે એકસાથ-સાથ મળી ગાતાં’તાં
વા વા વંટોળિયા રે!
ધોમ ધખેલા, આભ તપેલાં,
ગરમી કેરી ગાર લીંપેલા,
હાં રે અમે ઊની ઊની લૂ મહીં નાહતાં’તાં
વા વા વંટોળિયા રે!