સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/જમિયત પંડ્યા/નાવજેમઝધાર

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

નાવજેમઝધારપરછોડીમનેચાલીગઈ,
એકિનારેજઈડૂબી—હુંધારપરહસતોરહ્યો!