સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/જયંત કોઠારી/નાનું ઝરણું

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

… મોટું ધ્યેય ન મારા મનનું.
અચિંત આવ્યા મુસાફરનું—
સાધન બનવું તૃષાહરણનું.
હું નાનું ઝરણું.
ઇચ્છું ના લંબાણ જીવનનું;
સુકાઈ જૈ થાવું ખેતરનું—
જીવન : ઉત્તરકાર્ય મરણનું.
હું નાનું ઝરણું.
[‘અપ્રગટ જયંત કોઠારી’ પુસ્તક]