સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/જયન્ત પાઠક/ક્યાં સુધી?

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

જૂઠનાં આ દૃશ્ય ચાલે ક્યાં સુધી?
સાચનો પડદો પડે ના ત્યાં સુધી.
આયનાઓ સાથ આપે ક્યાં સુધી?
ઘટ્ટ અંધારું ઢળે ના ત્યાં સુધી....
શબ્દના સૌ ખેલ ચાલે ક્યાં સુધી?
મૌન ના મૂકે મલાજો ત્યાં સુધી.
તો તમારો સાથ — બોલો, ક્યાં સુધી?
ભૂલા પડ્યાનું ભાન આવે ત્યાં સુધી.
ખોજ બીજાની કરીશું ક્યાં સુધી?
આપણે ખોવાઈએ ના ત્યાં સુધી.
[‘સમર્પણ’ માસિક : ૧૯૭૬]