સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/જવાહરલાલ નેહરુ/આપ કી જાયદાદ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

          હિમાલય સે લેકર કન્યાકુમારી તક, યહ સારે કા સારા મહાન દેશ હમારા હૈ. કન્યાકુમારી મદ્રાસ પ્રદેશ મેં હૈ — ઠીક હૈ; લેકિન કન્યાકુમારી મેં મેરા ભાગ હૈ ઔર આપકા ભી ભાગ હૈ, જૈસે જો દક્ષિણ મેં રહતે હૈં ઉન કા ભાગ હિમાલય મેં ભી હૈ. યહ સારી ભારતભર કી જાયદાદ જો કુછ ભી હૈ — આજ કી નહીં, હજારોં બરસોં કી યહ બડી સંપત્તિ હૈ — વો સબોં કી હૈ. કિસી એક જાતિ કી નહીં, વહ સારે ભારતવાસિયોં કી સંપત્તિ હૈ. ખાલી આપ કા ખેત હી આપ કી જાયદાદ નહીં હૈ, સારા ભારત આપ કી જાયદાદ હૈ. હમેં ભારત કી ઈતની બડી સંપત્તિ મિલી હૈ. યાદ રખિયે! હમારા રાષ્ટ્ર ભારત હૈ — હમારા રાષ્ટ્ર ન રાજસ્થાન હૈ, ન મધ્ય પ્રદેશ હૈ, ઔર ન યહ ગાંવ હૈ. સારા ભારત અચ્છી તરહ સે બઢેગા, તો મધ્ય પ્રદેશ ભી બઢેગા, રાજસ્થાન ભી બઢેગા. ભારત નહીં બઢેગા, તો કોઈ નહીં બઢેગા.