સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/જાવેદ અખ્તર/અજીબઆદમીથાવો

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

અજીબઆદમીથાવો,
મોહબ્બતોંકાગીતથા,
બગાવતોંકારાગથા,
કભીવોસિર્ફફૂલથા,
કભીવોસિર્ફઆગથા,
અજીબઆદમીથાવો.
[શાયરકૈફીઆઝમીનેઅંજલિ]