સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/જુગતરામ દવે/હાથે કરી કેમ હારી તું જા?

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

હાથે કરી કેમ હારી તું જા?
થાતું નથી કહી બેસી શું જા? — હાથે.
સરખાવી જો ઓલ્યો બાળો પ્રહ્લાદજી,
તુંથી હુતી શું એની લાંબી ભુજા? — હાથે.
જુલમની જાળમાંય રમતો એ બાળુડો,
રોતલ થતાં શું તને ના’વે લજ્જા? — હાથે.
છૂંદ્યો છેદ્યો ને એને સળગાવ્યો જીવડો,
એવી ક્યાં તેં તો હજી સાંખી સજા? — હાથે.
નાજુક કાયા તે તારી કેવીક, કાપરા?
કંકણ પ્રહ્લાદ કને તું તો કૂચા! — હાથે.
જોયો જોયો રે તારો જાલિમ જોરાવર,
હિરણ્ય વાઘ અને એ તો અજા. — હાથે.
મૃત્યુને રોજ તાલી દેતા પ્રહ્લાદજી,
સંકટ સ્પર્શ્યું કે તત્ત્વ નહોતા તજ્યા. — હાથે.
સાચાને શક્ય સહુ, ખોટાને મિષ બહુ,
બાળે ત્રાકાળ એવી રોપી ધજા. — હાથે.