સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/જોન મેઈઝફીલ્ડ/છાપખાનાની શોધ...

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

છાપખાનાની શોધ થઈ ત્યાર બાદ
કવિતા આખા સમૂહનો આનંદ મટી ગઈ છે
અને થોડાક લોકોનું મનોરંજન બની ગઈ છે.