સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/ઝવેરચંદ મેઘાણી/નીંદર જોડે સંવાદ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

હું તો સાદ પાડી પાડી શોધી રહી,
નીંદર! આવો રે મારા ભાઈલાની સેજ—
નીંદરડી! વીરો મારો સૂતો નથી....
તમે કોણ સરોવરે સંચરતાં?
તમને વા’લા રે કોના નૌકા-વિહાર?...
હું તો ઘોર સાગરિયામાં ઘૂમી રહી,...
મને વા’લાં રે વાવાઝોડાનાં વા’ણ....
હું તો મેઘલી રાતને મધદરિયે
પ્રીતે પોઢાડું વા’ણવટીઓનાં બાળ,...
મીઠાં ઊઘાડું માછીમારોનાં બાળ.