સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/ટોમસ મેકોલે/મહાન કવિ...

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

મહાન કવિ બનવાની આકાંક્ષા જેને છે,
તેણે પ્રથમ તો નાના બાળક બનવાનું છે.