સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/દલપતરામ કવિ/ભીંડો ભાદરવા તણો

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

ભીંડો ભાદરવા તણો, વડને કહે સૂણ વીર,
સમાઉ નહિ હું સર્વથા, તું જા સરવર તીર;
તું જા સરવર તીર, સુણી વડ ઊચર્યો વાણી,
વીતે વર્ષા કાળ, જઈશ હું બીજે જાણી;
દાખે દલપતરામ, વીત્યો અવસર વર્ષાનો,
ગયો સુકાઈ સમૂળ, ભીંડો તે ભાદરવાનો.