સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/દીપક બારડોલીકર/ખોલાય ના

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

પીઓ એમ, છાંટોય ઢોળાય ના :
નશો પણ ચડે, જામ છલકાય ના.…
દરદ છે તો રાખો દરદની અદબ,
દરદ ગામભરમાં વહેંચાય ના.
ફક્ત એક જણથી કરું ગોઠડી
કે દિલ શેરી શેરી તો ખોલાય ના.
[‘તડકો તારો પ્યાર’ પુસ્તક : ૨૦૦૬]