સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/ધીરુબહેન પટેલ/ઝરતામંજુલ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

          ઝરતામંજુલધ્વનિથીમનનોથાકહરીલેતાંમધુરઝરણાંજેવીએમનીવાગ્ધારાથીમકરન્દભાઈ [દવે] પહાડપરથીઆપણનેકોઈનવાજપ્રદેશમાંલઈજતા, એઅનુભવકેટલાબધાનેથયોછે!