સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/ધ્રુવ ભટ્ટ/ચાલ જાગીએ!

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

ભાંગતો પહોર કંઈક બોલે છે બોલ
ક્યાંક વાગે છે ઢોલ — ચાલ જાગીએ!
આઘેના ડુંગરમાં બોલે છે મોર
એનો ઝીણો કલશોર — ચાલ જાગીએ!
ઝરમરતી વાદળીના ઝીણા વરસાદ
ભીનો ચંદરવો ગોળ — ચાલ જાગીએ!
ઝીલી લે ઝીલી લે વરસ્યાં આકાશ
એમાં સપનાઓ બોળ — ચાલ જાગીએ!
ઝીણેરી જાત એના ઝીણેરા ઓરતામાં
રાચે છે કોક — ચાલ જાગીએ!
ઝીણેરી ઝાંઝરીના ઝીણા રણકાર
એમાં પગનો હિલ્લોળ — ચાલ જાગીએ!
ઝરમરતી રાત એના ઝીણા ઉજાગરાની
આંખો હિંગોળ — ચાલ જાગીએ!
ઝીણી ઘોડી ને એનો ઝીણો અસવાર
કહે દરવાજો ખોલ — ચાલ જાગીએ!
ઝીણેરાં ઝાડવાંનાં ઝીણેરાં ફૂલ ખર્યો
આખોયે ચોક — ચાલ જાગીએ!
ફૂલ છે તો ફોરમ કે રંગ છે તો રૂપ
બધી ધારણાઓ ફોક — ચાલ જાગીએ!
આવ્યા તે ઓઢી લે ઝીણા અંધાર
હવે પડછાયા છોડ — ચાલ જાગીએ!
ઝીણેરી વીજળીના ઝીણા ઝબકાર
એમાં દર્પણને તોડ — ચાલ જાગીએ!