સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/નજીબ મહફુઝ/હુશિયાર અને શાણો

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

          માણસ હુશિયાર છે કે નહીં તે એણે આપેલા જવાબ પરથી આપણે કહી શકીએ. એ શાણો છે કે કેમ તે એના સવાલો પરથી. [નોબેલ પારિતોષિક મેળવનાર અરબી ભાષાના એકમાત્ર નવલકથાકાર]