સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/નર્મદાશંકર દવે (નર્મદ)/સજન-નેહ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

સજન-નેહનિભાવવોઘણોદોહ્યલો, યાર:
તરવોસાગરહોડકે, સૂવુંશસ્ત્રનીધાર.