સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/નિરંજન ભગત/મારાં ઊઘડ્યાં ઉરનાં દ્વાર!

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

મારાંઊઘડ્યાંઉરનાંદ્વાર!
મહીંમળ્યોમાનવનોમેળો, હુંજરહ્યોરેબ્હાર!