સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/ન્હાનાલાલ કવિ/સરોવરભરિયાં

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

સરોવરભરિયાં, સાગરભરિયા, ભરિયાંઆભઅનંત;
એકખાલીઅમઉરનીકટોરી, હરિ!