સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/પ્રહ્લાદ પારેખ/આવે ત્યા રે દઈ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

આવેત્યારેદઈનવશકુંઅંતરેજેભર્યુંતે,
જાયેત્યારેસહીનવશકુંઅંતરેજેરહ્યુંતે.