સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/બરકત વીરાણી ‘બેફામ’/અશ્રુપછીનાસ્મિત

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

અશ્રુપછીનાસ્મિતનુંઆદૃશ્યતોજુઓ!
વર્ષાપછીનોજાણેકેપહેલોઉઘાડછે.