સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/બરકત વીરાણી ‘બેફામ’/અહીંયાંઉજાગરા

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

અહીંયાંઉજાગરાનીનયનમાંરતાશછે,
નેઆભમાંછવાયછેલાલીસવારની.