સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/બરકત વીરાણી ‘બેફામ’/આપારતરીઆવ્યોછું

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

આપારતરીઆવ્યોછું, તો
સાગરનેકહીંદઉંભેદહવે:
તોફાનમહીંજેડૂબીગયો—
એમારોતારણહારહતો!