સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/બરકત વીરાણી ‘બેફામ’/હોતદરિયો

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

હોતદરિયોતોહુંતરવાનીયતકપામીશકત,
શુંકરુંકેઝાંઝવાંઓએડુબાવ્યોછેમને!