સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/બાલમુકુન્દ દવે/ઝાકળની પિછોડી

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

જૂઠી ઝાકળની પિછોડી
મનવાજી મારા! શીદ રે જાણીને તમે ઓઢી?
સોડ રે તાણીને મનવા! સૂવા જ્યાં જાશો ત્યાં તો —
શ્વાસને સેજારે જાશે ઊડી.
મનવાજી મારા! જૂઠી ઝાકળની પિછોડી!
બળતા બપ્પોર કેરાં અરાંપરાં ઝાંઝવાંમાં
તરસ્યાં હાંફે રે દોડી દોડી;
મનના મરગલાને પાછા રે વાળો, વીરા!
સાચાં સરવરિયે દ્યોને જોડી.
મનવાજી મારા! જૂઠી ઝાકળની પિછોડી!…