સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/મકરન્દ દવે/અમારે ભલી રાત

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

તમારો ભલે દૂર દીવો ઝબૂકે,
અમારે ભલી રાત અંધારઘેરી.
સમી સાંજના સર્વ ચાલ્યા મુસાફર,
જવાનું હતું પ્હાડ ઊંચા વળોટી;
અમે તો જમાવી અહીં ગામચોકે
કહ્યું : કોણ આઘે કરે આશ ખોટી!
હવે પર્વતો પાર છોને પ્રકાશે,
તમારી દયાવંત એ દેવ-દેરી;
તમારો ભલે દૂર દીવો ઝબૂકે,
અમારે ભલી રાત અંધારઘેરી.
અજાણી દિશે રોજ ને રોજ વેગે
અજાણ્યાં જતાં જોઉં છું કૈંક ટોળાં;
અહીં બે ઘડી જે ન પામે વિસામો,
અરે, અંતમાં પામશે શું ય ભોળાં!
ભલે ગાળ ખાવી લખી છે લલાટે,
નશાખોર, પાગલ, નકામો, લહેરી;
તમારો ભલે દૂર દીવો ઝબૂકે,
અમારે ભલી રાત અંધારઘેરી.
મુબારક હજો તેજ-અંબાર સૌને,
અમોને અમાસોની જાહોજલાલી;
પ્રસાદો સદા પામજો જાતરાળુ,
અમારે ભલી એકલી રંગપ્યાલી.
નથી ઓરતા કૈં, નથી કૈં અજંપા,
ભર્યો જામ છે જિંદગીનો સુનેરી;
તમારો ભલે દૂર દીવો ઝબૂકે,
અમારે ભલી રાત અંધારઘેરી.
ઘટા ઘોર જામેલ કાળી નિશાને
જરા આ કટોરા તણો રંગ પાશું;
પડી આજ મેદાનમાં ધ્રો પરે બસ
મહા મસ્ત મોસમ તણાં ગાન ગાશું.
પ્રવાસી અરે! પર્વતનો પ્રભુજી,
તમારો અહીં આવશે હેરી હેરી;
તમારો ભલે દૂર દીવો ઝબૂકે,
અમારે ભલી રાત અંધારઘેરી.