સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/મકરન્દ દવે/એ દેશમાં —

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

          ઝાઝાં છે મંદિરો ને ઝાઝાં જુગારખાનાં, એ દેશમાં ઉપાયો ક્યાં છે ઉગારવાના? ઝાઝા છે મુખર વક્તા, ઝાઝા છે મૂઢ શ્રોતા, એ દેશમાં છે મેલાં કથણી તણાં મસોતાં. ઝાઝા છે પ્રેક્ષકો ને ઝાઝા છે અદાકારો, એ દેશમાં છે નકલી વેશો તણો વધારો. ઝાઝા છે ગુરુજીઓ, ઝાઝા છે વળી ચેલા, એ દેશમાં છે માનવ મૃત્યુ વગર મરેલા. ઝાઝા છે પક્ષકારો, ઝાઝા છે દેશનેતા, એ દેશમાં તો કાયમ છે વેંતિયા વિજેતા. ઝાઝા છે બંધ, ઝાઝી હડતાળની બજારો, એ દેશમાં હંમેશાં હડધૂત છે હજારો. ઝાઝા છે ખાસ દિવસો, ઝાઝી વળી રજાઓ, એ દેશમાં ફળે છે સદીઓ તણી સજાઓ. તેજીના ટકોરાથી જાગે ન દેશ હમણાં, એ દેશમાં રહ્યાં છે સૌ લોક સારુ ડફણાં.

[‘કવિતા’ દ્વિમાસિક : ૧૯૯૯]