સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/મકરન્દ દવે/તો હું માગું શું?

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

એટલું આજે કહો, બસ એટલું જ કહો જરા
કે, અરે મકરન્દ, જા તું માગ તે મંજૂર છે.
તો હું માગું શું તમે કલ્પી શકો છો, હેં ભલા!…
એક હો પટ વિસ્તર્યો સામે અફાટ અને પગે
ચાલતાં કેડી મહીં જ્યાં ફૂટતા અંકુર છે;
હાથ લાઠી, કામળી ખભ્ભે અને કંઠે કડી
ગીતની એકાદ : ના બીજી કંઈ જ જરૂર છે…