સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/મધુકર ઉપાધ્યાય/શોધ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

સ્ત્રીના દરેક રૂપમાં મેં તને શોધી છે.
તને શોધવી છે એટલે સ્ત્રીને ધિક્કારી નથી શકતો,
તું મળતી નથી એટલે સ્ત્રીને ચાહી નથી શકતો.