સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/મનહર તળપદા/એકલદોકલ કેડીએ...

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

એકલદોકલ કેડીએ કો તડકાઓના ધણની
સાથે ઝાંઝરમાં રણઝણતું રાજસ્થાન,
ખંડિયેરનું ભૂત બનીને કોતરમાંનાં ખાંડાંમાં ખણખણતું રાજસ્થાન.