સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/મનુભાઈ ત્રિવેદી/કદી આંખ ચૂવે...

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

કદી આંખ ચૂવે અમસ્તી અમસ્તી,
કદી આંખ જુવો તો મસ્તી જ મસ્તી!