સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/મનોજ ખંડેરિયા/અમે જ દઈએ...

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

અમે જ દઈએ બાર ટકોરા,
અમે જ ભોગળ થઈને ચાલ્યા.