સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/મનોજ ખંડેરિયા/એમ પણ બને

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

પકડો કલમ ને કોઈ પળે એમ પણ બને
આ હાથ આખેઆખો બળે એમ પણ બને.
જ્યાં પ્હોંચવાની ઝંખના વરસોથી હોય ત્યાં
મન પ્હોંચતાં જ પાછું વળે એમ પણ બને.
એવું છે થોડું : છેતરે રસ્તા કે ભોમિયા?
એક પગ બીજાને છળે એમ પણ બને.
જે શોધવામાં જિંદગી આખી પસાર થાય
ને એ જ હોય પગની તળે એમ પણ બને.
તું ઢાળ ઢોલિયો : હું ગઝલનો દીવો કરું
અંધારું ઘરને ઘેરી વળે, એમ પણ બને.