સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/મનોહર ત્રિવેદી/પોષની સવારે

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

પાદરમાં લીમડાની છાંયડીઓ તડકાની વાટ જોઈ ઊભી છે ધ્રૂજતી…
વણઝારી દંગાની જેમ પણે ધુમ્મસમાં ટેકરીઓ લાગે છે ઊંઘતી…
જળની વચાળ હશે સૂતું તળાવ અને ઝાડ ઉપર ઝૂલે ના ડાળખી,
પાળ ઉપર મોરના ન રંગ હજી ઊડતા કે સીમ નથી પીંછાથી આળખી;
ગામને તો ઠીક ઓલા સૂરજનાં કિરણોને એની દિશાય નથી સૂઝતી…
વણઝારી દંગાની જેમ પણે ધુમ્મસમાં ટેકરીઓ લાગે છે ઊંઘતી…
પાદરમાં લીમડાની છાંયડીઓ તડકાની વાટ જોઈ ઊભી છે ધ્રૂજતી…
[‘નવનીત’ માસિક : ૧૯૭૮]