સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/મીરાં/કહો, મનડાં...

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

કહો, મનડાંકેમવારીએ, ઓધવજી!
કહો, મનડાંકેમવારીએ?
કૂપજોહોય, તોગાળીએનીરકૂપનાં,
સાગરનેકઈપેરગાળીએ?