સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/મીરાં/મ્હાંને ચાકર રાખોજી

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

મ્હાંનેચાકરરાખોજી,
ગિરિધારીલાલ, ચાકરરાખોજી.
ચાકરરહસૂં, બાગલગાસૂં, નિતઉઠદરસનપાસૂં,
વૃંદાવનકીકુંજગલિનમેં, ગોવિંદ-લીલાગાસૂં.
ચાકરીમેંદરસનપાઊં, સુમિરનપાઊંખરચી,
ભાવ-ભગતિજાગીરીપાઊં, તીનોબાતાંસરસી.
મોરમુકુટપીતાંબરસોહે, ગલેબૈજંતીમાલા,
વૃંદાવનમેંધેનુચરાવે, મોહનમુરલીવાલા.
ઊંચેઊંચેમહલબનાઊં, બિચબિચરાખૂંબારી,
સાંવરિયાકેદરસનપાઊંપહિરકસુમ્બીસારી…