સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/મુકુંદરાય પારાશર્ય/હરિ!...

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

હરિ! મનેઝરણબનાવીગિરિથીદોડવ્યો,
વળીતમેદરિયોથઈદીધીદિલેઆશ:
હવેહુંસૂતોક્યમરહું?