સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/મોહન મઢીકર/તડકાનું ગીત

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


તડકો તો ફોરમતું ફૂલ
મારા વ્હાલમા! તડકો તો ચાંદાનું મૂલ.

તડકો તો સૂરજનું સ્મિત
મારા વ્હાલમા! તડકો ગગનનું ગીત.

તડકો તો આભલાની આંખ
મારા વ્હાલમા! તડકો તો વાદળીની પાંખ.

તડકો તો વ્યોમ કેરી વાણી
મારા વ્હાલમા! તડકો તો અનંત કેરી કહાણી.

તડકો તો તારલાની મ્હેક
મારા વ્હાલમા! તડકો તો તેજ કેરી ગ્હેક.

તડકો તો લીલોછમ મોલ
મારા વ્હાલમા! તડકો તો ઢબકંતો ઢોલ.

તડકો તો દહાડાનો દેહ
મારા વ્હાલમા! તડકો મુશળધાર મેહ.

તડકો તો નદીયુંનું નીર
મારા વ્હાલમા! તડકો તો જંગલનું ચીર.

તડકો તો અંધારું ખાય
મારા વ્હાલમા! તડકો તો મૃગજળમાં ન્હાય.

તડકો તો તૂટેલું તરણું
મારા વ્હાલમા! તડકો તો રૂમઝૂમતું ઝરણું.

તડકો તો સાંજ ને સવાર
મારા વ્હાલમા! તડકો તો પતઝડ ને બહાર.

તડકો ન કોઈ દિયે ચેહ
મારા વ્હાલમા! તડકો જો પરખો તો નેહ.

તડકો ન આજ અને કાલ
મારા વ્હાલમા! તડકો તો વણથંભી ચાલ.

તડકો ન તારો-ન મારો
મારા વ્હાલમા! તડકો તો આપણો સહારો.

તડકો તો આપણો આ શ્વાસ
મારા વ્હાલમા! તડકો તો જીવતરની આશ.

[‘વટવૃક્ષ’ માસિક : ૧૯૭૩]