સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/મો. ક. ગાંધી/પ્રહ્લાદ જેવો બનિયન

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


જોન બનિયન હતો આપણા પ્રહ્લાદજી જેવો ટેકીલો. સત્યની ખાતર પ્રહ્લાદજીએ જેમ સંકટ વેઠેલાં, તેમ એ સત્યની ખાતર જેલમાં રહેલો; અને આપણા તિલક મહારાજે જેમ ‘ગીતા-રહસ્ય’ જેલમાં રહીને લખેલું, તેમ એમણે જેલમાં લખી ‘પિલગ્રીમ્સ પ્રોગ્રેસ’ (યાત્રાળુની મુસાફરી). અંગ્રેજીમાં તો લગભગ ‘બાઇબલ’ની સાથે એ મુકાય છે. અને બનિયને એને એવી તો સરળ, સુંદર ભાષામાં બાળકોને માટે મૂક્યું છે કે જ્યાં જ્યાં અંગ્રેજી ભાષા બોલાય છે ત્યાં ત્યાં બાળકો માટે એ અદ્ભુત પુસ્તક ગણાય છે.